Общината пуска 20 имота под наем на търг с тайно наддаване

Парите

04-12-2013, 06:10

Снимка:

Burgasutre, архив

Автор:

Burgasutre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Общината обнародва съобщение за изготвен проект на ПУП

Търговете ще се проведат на 15 януари

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва:
1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в Спортен център „Изгрев”, ет. II-ри, ж.к.”Изгрев”, гр. Бургас, представляваща „Кафе-клуб” с тераса, подготвителна със склад и умивалня с WC, с обща полезна площ 153.90 кв.м., с начална тръжна цена 890 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 89 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 670 лева. Заповед № 3344/29.11.2013 г. на Кмета на Община Бургас.
2. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала „Бойчо Брънзов”, ж.к.”Зорница”, гр. Бургас, представляваща обект № 6 с полезна площ 37.00 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 235 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 23.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 705 лева. Заповед № 3333/28.11.2013 г. на Кмета на Община Бургас.
3. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала „Бойчо Брънзов”, ж.к.”Зорница”, гр. Бургас, представляваща обект № 7 с полезна площ 63.50 кв.м., предназначен за услуги, с начална тръжна цена 335 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 33.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 005 лева. Заповед № 3332/28.11.2013 г. на Кмета на Община Бургас.
4. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала „Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща обект № 3 с полезна площ 17.66 кв.м., предназначен за услуги на населението, с начална тръжна цена 75 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 7.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 225 лева Заповед № 3330/28.11.2013 г. на Кмета на Община Бургас.
5. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала „Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща обект № 9 с полезна площ 193.61 кв.м., предназначен за рехабилитационна дейност, с начална тръжна цена 340 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 34 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 020 лева. Заповед № 3328/28.11.2013 г. на Кмета на Община Бургас.
6. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала „Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща обект № 17 с полезна площ 17.63 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 110 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 11 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 330 лева. Заповед № 3307/28.11.2013 г. на Кмета на Община Бургас.
7. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала „Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща обект № 19 с полезна площ 21.42 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 135 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 13.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 405 лева. Заповед № 3305/28.11.2013 г. на Кмета на Община Бургас.
8. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала „Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща обект № 20 с полезна площ 14.06 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 90 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 9 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 270 лева. Заповед № 3302/28.11.2013 г. на Кмета на Община Бургас.
9. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в Спортен център „Славейков”, ет. II-ри, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща „Кафе-клуб” с тераса, подготвителна със склад и умивалня с WC, с обща полезна площ 153.90 кв.м., с начална тръжна цена 890 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 89 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – ...Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"