Рентата в Добруджа най-висока!

Мисия Добрич

05-12-2013, 10:33

Снимка:

DOBRICHUTRE.bg

Автор:

dobrich.utre.bg

Всичко от Автора

Пазар на земеделската земя в област Добрич през периода 2010 - 2012 година

През периода 2010 - 2012 г. данните от проведеното статистическо изследване показват активност на пазара на земеделската земя в област Добрич, събщават от ТСБ.

В сравнение с 2010 г. броят на сделките със земеделска земя намалява през 2011 и 2012 г.

През периода 2010 - 2012 г. в област Добрич средният размер земеделска земя за една сключена сделка е 17 декара, докато в страната е 8 декара.

Цената на един декар земеделска земя в сравнение с 2010 г. се увеличава с 44.4% през 2011 г. и със 72.4% през 2012 г. спрямо 2011 година.

         През 2010 г. най-активен е пазарът на земеделска земя в община Крушари и Тервел, а през 2011 г. водеща роля има община Шабла и Добрич-села.

И през трите години на периода област Добрич е с най-високата цена на земеделската земя в страната - 531 лв. на декар през 2010 г., 767 лв. на декар през 2011 г. и 1 322 лв. на декар през 2012 г.

 Сключените договори за аренда/наем на земеделска земя през 2011 г. са повече с 30.1%, а през 2012 г. новите договори са 2 759 броя.

Средният размер на площта на един договор за аренда/наем на земеделска земя през наблюдавания период е 37.0 декара през 2010 г., 37.2 декара през 2011 г. и 33.1 декара през 2012 г. За страната този показател е между 16.1 и 18.2 декара.

Средната стойност на рентното плащане на един декар арендувана/наета земеделска земя е 61 лв. през 2010 г., 74 лв. през 2011 г. и 73 лв. през 2012 година. През целият период на изследването област Добрич е с най-високата цена на един декар арендувана земя сред 28-те области.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен