По-малко българи са пътували в чужбина отпреди година

Животът

27-12-2013, 11:56

Снимка:

facebook

Автор:

dobrich.utre.bg

Всичко от Автора

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2013 г. са 245 000, или с 2.9% под регистрираните през ноември 2012 година, съобщиха от НСИ, цитирани от БГНЕС.

 

Намаление на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Македония - с 29.7%, Обединеното кралство - с 14.1%, Турция - с 12.3%, Франция - с 10.9%, Сърбия - с 10.5%, Германия - с 8.1%, Италия - със 7.2%, и други. Същевременно се увеличават пътуванията към Гърция - със 17.2%, Румъния - с 10.2%, Австрия - с 3.7%, Испания - с 3.1%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 51.1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.1%, и със служебна цел - 23.8%. В сравнение с ноември 2012 г. увеличение се наблюдава при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 29.9%, докато при тези с други цели и със служебна цел е регистрирано намаление - съответно с 11.6 и 8.0%.

През ноември 2013 г. с други цели са били 71.7% от пътуванията към Турция, 51.2% - към Гърция, и 51.1% - към Германия. Преобладаващият дял от пътуванията към бившата югославска република Македония и Австрия са със служебна цел - съответно 49.0 и 47.6%. Пътуванията с цел почивка или екскурзия към Испания са 62.5%, а към Франция - 52.6% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни .

През ноември 2013 г. посещенията на чужденци в България са 416.2 хил., което е с 2.9% над нивото от ноември 2012 година. Регистрирано е увеличение на посещенията по всички наблюдавани цели: за почивка и екскурзия - с 6.7%, служебна - с 2.9%, и с други цели - с 0.1%.

От общия брой чужденци, посетили България, най-голям е относителният дял на гражданите от Европейския съюз - 54.2%, като в сравнение със същия месец на предходната година се увеличават с 2.8%. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Италия - с 4.4%, Австрия - с 3.2%, Полша - с 2.6%, Гърция - с 2.5%, Германия - с 2.2%, и други.

Нарастват и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 2.9%, като най-голямо е увеличението на посещенията от граждани на Турция и Украйна - съответно с 8.3 и 8.1%.

През ноември 2013 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 46.9%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.9%, и със служебна цел - 17.2%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 78.1% от посещенията на граждани от бившата югославска република Македония, 66.6% - от Сърбия, 55.4% - от Обединеното кралство, и 52.3% - от Русия. Служебните пътувания са 61.7% от всички посещения на граждани от Чешката република и 51.5% - от Австрия, а с други цели са 67.7% от посещенията на граждани от Турция и 63.5% - от Украйна

При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, поне за 24 часа, но за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане.

Целите на посещение в дадена страна могат да бъдат: екскурзия, почивка или развлечения (посещения на културни или исторически забележителности, спортни мероприятия и други), както и гостуване (при близки или познати). Също така има пътувания със служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и др.) Възможни са и пътувания с други цели, примерно образование, лечение и др.

Статистическите данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.

Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на "трети страни" са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен