Нова система за документи в "Родопи"

Системата позволява светкавична обработка на финансовата информация

Нова система в община "Родопи” позволява светкавична обработка на финансовата информация и документите, свързана с нея.

"По инициатива на отдел "Финанси“ от началото на 2013 година в общината се внедри ПП "Скиптер (i)“, съобщи финансист №1 на общината Цвета Шишкова. Системата улеснява работата както във финансовия и правния отдел, така и тази на финансовия контрольор.

"С нея се постига съкращаване на времето за техническа обработка на документите, получаване на актуална информация относно наличие на средства по бюджета към момента на произнасяне, възможност за електронно съхранение на документи", заяви кметът на "Родопи" Пламен Спасов.

Със системата по-лесно се обработват заявките за поемане на задължение и дава възможност за създаването на регистър на договорите, сключени от общината. Има възможност за въвеждането на бюджета по дейности и параграфи. Друго важно предимство на програмата "Скиптер (i)“ е, че за всеки документ се пази история на създаване и регистър на финансовия контрольор. Чрез програмния продукт се осигурява възможност за проследяване на заявените или поискани разходи и до колко съответстват на планираните средства по дейности и параграфи.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен