Свлачището в Морската укрепено с 630 000 лв.

Контролно-измервателна система ще следи за евентуални деформации по ската

630 000 лв. са вложени в укрепването на свлачището в Морската градина.

Скатът, който представлява откос с начало от крайбрежната алея, е дълъг около 120 метра и стига до парковата част.

Около свлачището в района на стръмния склон северно от Казиното е изградена укрепваща конструкция - продължение на аварийната, но с монолитна подпорна стена.

Освен това горната алея е повърхностно отводнена, а подпочвените води са понижени с помощта на дренажна система, изградена за целта.

На ската е направена вертикална планировка, след което е изградена контролно-измервателна система, която ще следи за евентуални деформации по укрепващата конструкция.

Целият ремонт е финансиран от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет след искане на общината.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен