Незаконосъобразни такси за гробището в Казанлък

Областният управител ги връща за преразглеждане

Таксите за услуги в гробищния парк на Казанлък, определени с решение на Общинския съвет се оказаха незаконосъобразни.

Областният управител на Стара Загора Живка Аладжова върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Казанлък, касаещо въвеждането на такси и услуги в гробищните паркове на територията на община Казанлък. С това решение, Общинският съвет приема Наредба № 25 за гробищните паркове, но без да посочи законовото основание, с което определя цените на услугите за поддържане на гробищните алеи целогодишно и издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място. 

При съпоставяне на разпоредбите на Наредба № 25 и № 26 на общински съвет Казанлък обаче се оказва, че за една и съща услуга се предвижда заплащането на такса в двата нормативни акта.

Административният орган не е изложил конкретните мотиви за въвеждане на посочените такси за услуги, а също така липсва икономическо обосновка за техния размер.

Решението на Общински съвет Казанлък се връща за ново обсъждане като незаконосъобразно.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен