Размер на таксите при лекар и стоматолог през 2014

Мисия Пловдив

07-01-2014, 16:43

Снимка:

Интернет

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Днес, 07.01.2014 г., в бр. 2 на "Държавен вестник" е обнародвано Постановление № 312 от 27.12.2013 г. за изменение на Постановлнение № 193 от 28.08. 2012 г. на Министерски съвет за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение.

Чл.1, ал.1 "Здравноосигурените лица заплащат за всяко посещение при лекаря, при лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение сума в размер 2,90 лв.

Чл.1, ал.2 "Лица, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, заплащат за всяко посещение при лекаря, при лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение сума в размер на 1,00 лв."

Чл.2 Здравноосигурените лица заплащат за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, сума в размер 5,80 лв. на ден.

Постановлнението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".