333-ма от Тервелско без "Данък колиба"

Мисия Добрич

10-01-2014, 09:34

Снимка:

DOBRICHUTRE.bg

Автор:

dobrich.utre.bg

Всичко от Автора

Без промяна в размера на данъците в община Тервел

Няма предвидено увеличение на местните данъци и такси в Община Тервел през 2014 година.

Новостите в облагането се дължат на изменения на Закона за местните данъци и такси, който е задължителен за прилагане от всички български общини, съобщават от община Тервел. Първата новост е, че отпада така нареченият „Данък колиба", т.е. възстановява се действащата допреди няколко години норма, съгласно която имоти с данъчна оценка до 1680 лв. се освобождават от Данък „Недвижим имот". В Община Тервел облекчението засяга общо 333 имота. Останалите собственици ще плащат данък от 1,5 промила върху стойността на данъчната оценка. Втори нов момент е освобождаването от облагане с данъци и Такса „Битови отпадъци" на всички храмове, които се използват за богослужебна дейност.Така в следствие на това данъчно облекчение в Общината ще постъпят 1100 лв. по-малко в сравнение с 2013 г.
Други нови моменти касаят данъка върху превозните средства. Данъчното облекчение при облагане с данък върху превозно средство вече зависи от екологичните стандарти спрямо емисионните норми на парниковите газове.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен