За любителите на риболова в Благоевградско! Билетите няма да поскъпват

Риболовните билети няма да поскъпват, увери началникът на рибарската агенция в Благоевград Иван Попов

Годишният билет струва 25 лева, 15 лева -  за 6 месеца, 8 лв. за 1 месец и 4 лева за седмичен билет, съобщава „Дарик”.

Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им, на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането, а на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.
Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете, както и лица от 14- до 18-годишна възраст могат да извършват любителски риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата.

Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен