ДАНС откри уникална дърворезба от 18-и век при спецоперация

Спецоперация е била проведена от ДАНС под наблюдение на прокурор от Софийска градска прокуратура

Тя е била по линия на престъпления, свързани с трафик и търговия с незаконно придобити движими културни ценности.

 Операцията е проведена и с оказано съдействие за осигуряване на сили и средства от ГДНП-МВР. В резултат в района на гр. София са задържани три лица, а в обитавани от тях адреси са открити множество различни по вид културни ценности, иззети са също компютърни конфигурации и устройства за заглушаване на сигнално-охранителни системи. На едно от задържаните лица е наложена мярка "задържане под стража", а на другите две - "парична гаранция".

Сред иззетите културни ценности е установена уникална по своята същност творба, част от старинен църковен иконостас, върху който с дърворезба и боя са изобразени два дракона, посребрени отгоре, обградени с други различни орнаменти и надпис, от който става известно, че това е произведение на известния майстор резбар даскал Урош. По предварителни експертни данни става ясно, че до момента в културно-историческото наследство на страната е била известна само една творба на този майстор, която се намира в Националния исторически музей, а иззетата сега се явява втора такава.

Експертите са категорични, че става въпрос за движима културна ценност, паметник от национално значение. Сравнителната датировка с другото подобно произведение на този автор е отнесена към 1701 г. и се свързва с църквата "Св. Богородица" в Карлуковския манастир.

Всички действия са извършени под контрола на Софийска градска прокуратура като по случая има образувано досъдебно производство.

Действията по разследване продължават.