Расте броят на интернет маняците в областта

Мисия Добрич

30-01-2014, 11:10

Автор:

DobrichUtre

Всичко от Автора

Жените по-активни в мрежата

Повече от половината домакинства от областта имат достъп до интернет в домовете си. Броят им е нараснал с 4,4% в сравнение с предходната година, съобщават от ТСБ.
В област Добрич са анкетирани 111 обикновени домакинства, а за страната анкетираните домакинства са 4 161 и 9 198 лица на възраст 16 - 74 навършени години.От изследването става ясно още, че Почти на всички домакинства, имащи достъп до интернет, е осигурена бърза и надеждна широколентова връзка. В България 53.7% от домакинства имат интернет в домовете.
Запазва се тенденцията в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е регистриран лек спад от 4.1 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. През 2013 г. в област Добрич 44.4% от населението на възраст 16 - 74 навършени години използва редовно интернет, т.е. сърфират в интернет всеки ден или поне веднъж седмично.
Жените в областта са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с мъжете - съответно 47.0 и 41.8%.
Значителни са и различията при редовно използващите интернет по образование, като 85.8% от лицата с високо образование използват редовно глобалната мрежа, при само 19.2% от лицата с основно или по-ниско образование.
През 2013 г. делът на Добруджанци, използвали глобалната мрежа за взаимодействие с държавната администрация и местното самоуправление е 14.0%, като за страната този показател е 22.6%. Най-много са лицата, получавали информация от интернет страница или уебсайт на публичната администрация, следван от изтеглилите официални формуляри от официална интернет страница и изпратилите попълнени формуляри. Използването на онлайн административни процедури от хората отрежда 18то място на област Добрич, като на първо са жителите на София (столица). При използването на онлайн услуги от държавната администрация, жените в област Добрич са значително по-активни от мъжете - съответно 18.3 и 9.5%.
Най-често пазарувани онлайн са дрехите и спортните стоки, а на следващо място се подреждат поръчките, свързани с пътувания или хотелски резервации, и стоките за дома. Най-активни в онлайн покупките са в Югозападния район (18.9%), докато в Североизточния район 9.8% от лицата на възраст 16-74 навършени години пазаруват онлайн.