Областният управител трябва да е изборна длъжност

Мисия Добрич

31-01-2014, 15:12

Снимка:

DobrichUtre

Автор:

DobrichUtre

Всичко от Автора

На инициирана среща от Областния управител Недко Марчев по повод 15-та годишнина от създаването на институцията, днес се отзоваха неговите предшественици проф. д-р Димитър Камбуров, Иван Иванов и дългогодишният главен секретар на администрацията Драгой Драгоев. Поздравителни адреси изпратиха д-р Ердинч Хаджиев и Желязко Желязков.

     Областният управител Н. Марчев приветства гостите, подчерта, че цени техния опит в надграждането и развитието на институцията, и изрази своето убеждение, че всички негови предшественици са допринесли за укрепване и утвърждаване на авторитета на Областна администрация, изграждайки институционалната рамка и укрепвайки експертния кадрови потенциал. Всеки, в рамките на своя мандат, е преодолявал различни трудности и предизвикателства.

     „Всички настоящи управници са бъдещи бивши", припомни с усмивка Н. Марчев, всеки от нас знае, че хората на този стол се сменят, но институцията продължава да работи. В тази връзка, той отбеляза, че за него е много важно да се осъществява приемственост в работата на администрацията. Като добри примери през изминалите години, той посочи изграждането на Бюрото за комплексно обслужване на първия етаж: „Едно достижение, с което се гордеем, тъй като сме една от първите администрации в страната, въвела принципа за обслужване на „едно гише", а също и електронната деловодна система „Архимед". Припомнено бе реновирането на сградата; създаването на пропускателния режим; както и обособяването на залата Пресцентър, който е олицетворение на развитието и отговаря на нуждите за публичност в дейността на държавната администрация.

     Участниците в срещата споделиха добри практики и срещани трудности в рамките на своите мандати, отправиха препоръки за подкрепа на бизнеса от страна на държавата и за добро взаимодействие с кметовете на общини. Обединиха се около мнението, че като политическа фигура, длъжността Областен управител трябва да бъде избираема.

     Плакети в знак на уважение и признателност получиха бившите управители, както и настоящият.

Екипът на Областна администрация изказва благодарност за постигнатото през годините на своите ръководители:

 

Николай Илиев

01.02.1999г. - 30.03.2000г.

 

Проф. д-р Димитър Камбуров

17.04.2000г. - 20.06.2001г.

 

Иван Иванов

22.08.2001г. - 01.09.2005г.

 

Динчер Хаджиев

01.09.2005г. - 08.05.2008г.

 

Д-р Ердинч Хаджиев

08.05.2008г. - 12.08.2009г.

 

Желязко Желязков

12.08.2009г. - 12.05.2013г.

 

Недко Марчев

от 20.06.2013г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен