Безплатни дипломи в Пловдив

Мисия Пловдив

05-02-2014, 13:56

Снимка:

интернет

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Проект "Нова възможност за моето бъдеще" окупира тепето

Ако сте сред хората,  достигнали професионални умения в дадена сфера, но не притежавате документ и това ви пречи да практикувате, сега може да получите безплатно своята професионална диплома. Консултант в Пловдив е готов да ви помогне, благодарение на пилотния проект "Нова възможност за моето бъдеще" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Министерството на образованието и науката. 

Докато тече фазата на пилотно тестване на Системата за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности, всичко става безплатно, но само до края на март 2014 година. 

 

Кой може да се възползва? 

Всеки български или чуждестранен гражданин над 16 години, различни обществени организации – браншови синдикат, работодателски организации и др., както и работодатели, които искат да бъдат валидирани определени знания, умения и компетентности на персонала, обясни Александър Тонков от Българска стопанска камара, регионален референт на проекта. Той допълни, че проектът “Нова възможност за моето бъдеще” навлиза във фаза на пилотно тестване.

Системата позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, включително на работното място, у дома и т.н. Всеки гражданин над 16 години може да заяви желание за валидиране на знания, умения и компетентности. Валидирането се прилага на доброволен принцип и се провежда въз основа на самостоятелно и информирано решение от страна на кандидата", каза още Тонков.

 

Как става тестването? 

Консултантът в Пловдив веднага ще ви помогне - той е представител на Българска стопанска камара, партньор по проекта, и е на разположение за консултации, оценяване на необходимостта от валидиране и насочване на желаещите към професионалните гимназии за идентифициране, оценка и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

 

Какви са ползи от този проект? 

На първо място получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности, който създава предпоставки за повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам и повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда. Така се улеснява трудовата мобилност и се подобрява процеса по подбор на персонал и кариерно израстване. 

Проектът помага и за по-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда.

Заявител на услугата могат да бъдат различни обществени организации - браншови синдикат, всеки работодател, който желае да бъдат валидирани определени знания, умения и компетентности на служители от персонала, както и лица с продължителен трудов опит, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация, младежи без призната професионална квалификация; възрастни лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от ежедневните дейности, свързани с работа, семейство или свободно време, както и имигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без наличен документ за професионална квалификация.

Консултантите за начално консултиране от партньора по проекта Българска стопанска камара са на разположение за консултации, оценяване на необходимостта от валидиране и насочване на желаещите към професионалните гимназии за идентифициране, оценка и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

Услугата за ползвателите е напълно безплатна.

За повече информация 
и начално консултиране до края на м. март 2014 г.:
Александър Тонков, регионален референт 
Пловдив, бул „Цар Борис III Обединител” 37, палата 27,
тел. 032 902 399,  е-mail: rda@plov.net
Консултантът в Пловдив е представител на Българска стопанска камара, партньор по проекта, и е на разположение за консултации