30 млади семейства от Добрич са поискали от НАП данъчно облекчение

Парите

10-02-2014, 13:09

Снимка:

DobrichUtre

Автор:

DobrichUtre

Всичко от Автора

30 млади семейства от Добрич са декларирали  от началото на 2014 година пред НАП Добрич, че са закупили жилища с ипотечен кредит и са поискали намаление на данъчната си основа с платените от тях лихви по кредита.

Средно всяко семейство  получава обратно по около една месечна вноска по обслужвания кредит. И през тази година НАП изисква само два документа, за да се ползва данъчното облекчение за ипотечни кредити, предназначено за млади семейства. Условията са към данъчната декларация да се приложи само документ, издаден от банката кредитозаемател, в който е описан размерът на направените лихвени плащания през годината. Второто изискване за ползване на облекчението е да се приложи и декларация от съпруга или съпругата, че няма да се възползва от намалението на данъка.

 Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък. Облекчението се ползва с подаването на годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 30 април 2014 г. в офиса на  НАП Добрич по постоянен адрес. За да се ползва данъчното облекчение от едно семейство, то трябва задължително да е сключило граждански брак, поне един от партньорите да е под 35 години, да нямат друг имот освен този, за който са ползвали ипотечен заем. Ако един от партньорите е наследник на жилище или  на идеална част от него, данъчното облекчение не може да се ползва.

Документите за ползването на данъчното облекчение от младите семейства, които следва да се приложат към годишната данъчна декларация  за 2013 година, могат да се видят на електронната страница на НАП.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен