НАП Добрич: Дарителите могат да платят по-малко данъци

Парите

13-02-2014, 09:49

Снимка:

DobrichUtre

Автор:

DobrichUtre

Всичко от Автора

С до 15% може да се намалят данъчните основи

От НАП Добрич напомнят на физическите лица, които декларират доходите си за изминалата година, че могат законно да намалят данъчните си основи и съответно да платят по-малко данък, ако са правили дарения през 2013 година.

С до 15% може да се намалят данъчните основи при направени дарение за културата или с до 50 на сто при дарение в полза на фондовете за асистирана репродукция или за лечение на деца. Даренията в полза на детски ясли, градини, училища и други образователни институции също могат да намалят данъчната основа и данъка, включително в случаите, когато са направени в натура. Ограничението е, че тези дарения могат да са на стойност не по-висока от 5% от данъчната основа за съответната година и са придружени с документи, доказващи дарението. Данъчните суми могат да се намалят законно и с направените през изминалата година вноски по застраховки „Живот”, както и със закупуване на осигурителен стаж.

Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи. Повече информация за данъчните облекчения заинтересованите лица могат да намерят  на електронната страница на НАП - nap.bg. Срокът за декларирането на доходите на физическите лица е 30 април 2014 година.