ИАРА забрани риболова на щука и бяла риба

Забраните са във връзка с размножителния период на тези видове риби

През 2014 г. действа режимът за риболов, определен в Приложение № 1 “Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване” на Закона за рибарството и аквакултурите.

Съгласно Приложение №1, сроковете за забраната за риболов на щука е от 15 февруари до 30 април, включително. Риболовът на бяла риба се забранява от 15 март до 15 май, включително.

При случаен улов на екземпляри от видовете /щука и бяла риба/, те следва да се връщат незабавно в съответния воден обект от който са уловени, независимо от тяхното състояние.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен