Непълна оферта може да осуети търга за новата транспортна система на Бургас

Региони

14-02-2014, 14:30

Автор:

BulgariaUtre

Всичко от Автора

Липсата на копие от ценовата оферта на участника с най-висока цена е нарушение на процедурата

Днес в община Бургас бяха отворени ценовите предложения на участниците в обществената поръчка "Доставка и монтаж на интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално време, система за управление на обществения транспорт и система за видеонаблюдение – гр. Бургас".

70% от резултатна кандидатите се формира на база техническата оценка на предложението, а 30% от цената, съобщава Burgasutre.bg.
Румънският кандидат UTI System Communications Ltd получи най-високата оценка - 57.83 точки за техническа оферта. Румънците обаче предложиха най-висока цена за изпълнение - 18 316 777 лв., без ДДС, или 21 980 132 лв., с ДДС.
Основен конкурент според оценките е консорциум "Бургас интелигентни транспортни системи", чиято цена е най-ниска от всички оферти - 14 997 276, без ДДС или 17 996 732 лв., с ДДС и има втора по класиране техническа оферта с 51.59 т.
Другите две одобрени кандидатури са на Адвенс-София с 30.45 технически точки и цена 17 795 254 лв., без ДДС и 21 354 304 лв., с ДДС. Другата, допусната до финал, е ДЗЗД "Маджента"-София. Тя има техническа оценка 33.05 точки и ценова оферта от 17 957 600 лв., без ДДС, а с ДДС - 21 549 120 лв.
По време на отваряне на ценовите оферти обаче, днес беше констатирано липса на копие на офертата на UTi Румъния. Комисията не успя да открие копието, което според юристи е в нарушение на изискванията на процедурата. Според тръжната документация, Раздел VІ. от Общи изисквания при изготвяне и представяне на офертатат, т. 43, задължава всеки кандидат да представя в един оригинал и едно копие на хартиен носител и ценовата оферта.
Днес втория плик на ценовата оферта на румънския консорциум така и не беше намерен, което изправя комисията пред сериозен казус. Според юристи, подобно нарушение е достатъчно основание за дисквалифициране на кандидата.
Комисията трябва да се произнесе до 20-ти февруари за фирмата победител.
До 20-ти февруари комисията ще проверява подробно документацията на одобрените фирми за спазване на изискванията по обявената обществена поръчка. Съгласно регламента след обявяване на победителя, некласираните имат право да обжалват.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен