Жан Пиер Оди: Убеден съм, че ГЕРБ отново и скоро ще управлява Република България!

Вие ще постигнете победа в предстоящите избори и ние, в ЕНП и в СНП във Франция, ще бъдем щастливи с нея, защото това е в интерес на Европейския съюз

"Това, което ще ви кажа, бих се поколебал да го изрека в другите държави: убеден съм, че ГЕРБ отново и скоро ще управлява Република България. Това е в интерес на българския народ, това е в интерес на Европейския съюз", заяви председателят на френската делегация в Групата на ЕНП в ЕП Жан Пиер Оди във видео обръщение към Редовното отчетно-изборно делегатско национално събрание на ПП ГЕРБ.

"Социалистите са водени от Сергей Станишев, с когото големите ръководители на европейската левица вече не се срещат, а той е председател на европейската социалистическа партия и е поставил начело на Република България социалистическо правителство с негласната подкрепа на една анти-европейска, крайно дясна партия, каквато е „Атака”. Фактът, доколкото ми е известно, че той не осъди скандалното поведение на председателя на „Атака” Волен Сидеров, който нападна един злощастен член на посолството на Франция в София, на всичко отгоре и жена, жертва на заплахи и обиди, го дисквалифицира напълно от претенцията да играе политическа роля в служба на общото благо на българските и на европейските граждани", заяви още Жан Пиер Оди.
"С вашите сериозни предложения за управление в сигурността, свободата, контрола върху външните граници на Европейския съюз, икономическия растеж, сближаване на социалните минимуми като един от елементите на очакванията на народите, качеството на вашата администрация, на правосъдието, образованието, научните изследвания, социалния напредък, вие ще постигнете победа в предстоящите избори и ние, в ЕНП и в СНП във Франция, ще бъдем щастливи с нея, защото това е в интерес на Европейския съюз и във върховния интерес на българския народ". 
"Вие, българите, които сте изстрадали комунистическото иго, знаете какво означава отнемането на свободата. Вие обичате свободата и сте прави. Трябва да защитаваме такова ценно благо каквото е свободата на придвижване като голямо европейско достижение. Трябва да защитаваме свободата на мислене, на съвестта и на религиозните убеждения, но също и свободата на изразяване, на информация, на събиране и сдружаване. Трябва да развиваме и защитаваме професионалната свобода и правото на труд. Но няма свобода, ако няма сигурност и това е едно от големите политически разделения между нас и социалистите, които мислят, че в името на свободата може да се прави всичко. Няма свобода без сигурност. Свободата без сигурност е анархия, а сигурността без свобода е диктатура. Ние защитаваме също и най-вече равенството. Но равенство в смисъла на равни шансове и права, а не в смисъла на егалитаризъм, както е при социалистите, защото егалитаризмът е отричане на индивидуалния талант, в който ние в ЕНП вярвам", подчерта Жан Пиер Оди.

"Ние вярваме в личната отговорност на гражданите. Ние искаме да поставим човека, с всичко свещено и велико в него, в сърцевината на обществените политики. Равните права означават също не дискриминация основана на пол, раса, цвят, етнически произход, език, религия, политически или други убеждение, принадлежност към национални малцинства, имотно състояние, раждане, физическа, умствена или друга непълноценност, възраст, сексуална ориентация, зачитане на правата на детето, на възрастните хора и т. н.", допълни още  председателят на френската делегация в Групата на ЕНП в ЕП.