Важно за жителите на "Централен"!

Мисия Пловдив

18-02-2014, 18:39

Снимка:

plovdiv.utre.bg, архив

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент

Кметът на район „Централен” г-жа Райна Петрова уведомява гражданите с постоянен адрес в гр. Пловдив, район „Централен”, завърнали се в Република България от трайно пребиваване в страна извън Европейския съюз, че в срок до 24.02.2014 г. е необходимо да заявят промяна на настоящия си адрес в районната администрация по реда на чл. 92 от Закона за гражданската регистрация.

Съгласно решение на Съвета на Европейския съюз, прието на 14 юни 2013 г., изборите за членове на Европейския парламент ще се състоят от 22 до 25 май 2014 г. Съгласно действащия в Република България Изборен кодекс – право да избират членове на Европейския парламент имат българските граждани и гражданите на държави членки на Европейския съюз, които са живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз.

 На това условие отговарят:

  • Българските граждани, които имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или адрес на пребиваване в друга държава – членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните 3 месеца към датата на произвеждането на изборите (вероятна за България – 25.05.2014 г.) и Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат адрес на пребиваване в Република България или друга държава – членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните 3 месеца към датата на произвеждане на изборите (вероятна дата за България – 25.05.2014 г.)

В тази връзка, граждани с постоянен адрес в Община Пловдив, завърнали се в Република България от трайно пребиваване в страна извън Европейския съюз, в срок до 24.02.2014 г. е необходимо да заявят промяната на настоящия си адрес в районната администрация по реда на чл. 92 от Закона за гражданската регистрация.

След този срок, гражданите с настоящ адрес в страна извън Европейския съюз, въпреки че имат постоянен адрес в Република България, респ. Община Пловдив ще бъдат включени в списъка на заличените лица и няма да имат възможност да упражнят правото си на глас на изборите за членове на Европейския парламент през 2014 г.

Гражданите могат да заповядат в администрацията на район „Централен” – гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 39, всеки работен ден – от понеделник до петък, от 8.30 до 18.00 ч. в Отдел ГРАО (Гражданска регистрация и административно обслужване).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен