Нови социални услуги представя общината

Мисия Пловдив

26-02-2014, 06:42

Снимка:

Plovdivutre.bg

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

В пет семейни центъра и едно защитено жилище настаняват деца в риск от 3 до 18-годишна възраст

Пет центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище изгради Община Пловдив по социален проект на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Проектът „Да приемем всяко едно дете” е реализиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете” Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, който се осъществява в рамките на сключен договор, по който Община Пловдив е бенефициент. Социалните услуги, които се изпълняват от проекта, ще бъдат представени официално днес от заместник-кмета Георги Тютюков.

Разработен е в съответствие с главната цел на националната стратегия ”Визия за деинституционализация на децата в Република България” за гарантиране правото на децата и младежите на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности, посочи заместник-кметът по социални дейности, младежка политика и спорт Георги Титюков.

Общата стойност на проекта е малко над 3.75 млн. лв., като 3.188 млн. лв. са финансовата помощ от страна на Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 563 хил. лeва – съфинансиране от държавния бюджет на Р България. Целта е да се подобри качеството на живот на 78 деца в риск от 3 до 18-годишна възраст от домовете за хора с умствени и физически увреждания и домовете за медико-социални грижи, като им се предостави нова материална база и среда, близка до семейната. Петте центрове от семеен тип са в няколко жилищни района на Пловдив – в т. нар. първа градска част, в „Тракия” и в кварталите „Гладно поле” и „Дружба”. Защитеното жилище ще е в кв. „Христо Ботев – север”.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен