Шест момичета от "Олга Скобелева" намират дом в ново преходно жилище

Мисия Пловдив

06-03-2014, 07:20

Снимка:

plovdiv.utre.bg, архив

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Услугата ще бъде официално открита днес

Днес официално ще бъде открита новата социална услуга Преходно жилище за девойки от Дом "Олга Скобелева".

Сградата, в която ще функционира услугата, е частна общинска собственост, предоставена за ползване с решение на Общински съвет – Пловдив. Ремонтът на материалната база е извършен с дарения на материали, труд и средства от фирми, организации и граждани, стойността му е 50 000 лв.

Новата социална услуга се финансира като делегирана държавна дейност и е предназначена за 6 момичета от Дом "Олга Скобелева" на възраст 15 – 20 години, които нямат алтернатива за връщане в семейна среда и ще се подготвят за самостоятелно живеене след завършване на образованието.

Разкриването на социалната услуга "Преходното жилище" към Комплекс за социални услуги "Олга Скобелева" е етап от процеса по закриване на Дома, който ще завършен към 31.12. 2014 г.

Към Комплекса се предоставят и други услуги в общността за деца в риск като "Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания", "Дневен център за деца с увреждания", "Кризисен център" и "Център за социална рехабилитация и интеграция".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен