Задочниците дискриминирани за стипендии и кредити

Студентите все по-често теглят кредити за образование

Задочниците също трябва да имат право на студентски кредити и на стипендии наравно с колегите си в редовна форма на обучение. Това обявиха от Комисията за защита от дискриминация. Сигнал срещу отнетото право на кредитиране е подаден от Националното представителство на студентските съвети (НПСС), а за стипендии - от задочна студентка в Химикотехнологичния и металургичен университет.
Решенията на КЗД са категорични. Въпреки това обаче просветното министерство обжалва пред Административния съд и след неговите решения ще стане ясно дали правилата за отпускане на студентски заеми и стипендии ще се променят, пише "Монитор".
В момента студентите, които следват задочно, нямат право да кандидатстват за кредит при облекчени условия, с който да покрият университетските си такси и други разходи, свързани със следването им. Според Закона за кредитиране на студенти и докторанти такова право имат само учещите в редовна форма на обучение.
Комисията по дискриминация обаче постанови, че текстът от закона, който изисква „кандидатстващите да са в редовна форма на обучение" представлява пряка дискриминация по признак „лично положение", защото той регламентира по-неблагоприятно третиране на студентите и докторантите, обучаващи се в друга форма, различна от редовната.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен