3 години уседналост за купувачите на земя у нас

Животът

07-03-2014, 16:19

Снимка:

DobrichUtre

Автор:

DobrichUtre

Всичко от Автора

И днес управляващото мнозинство даде заявка за вероятността да спази традицията си да приема само свои законопроекти и да отхвърля тези, внесени от опозицията, съобщава money.bg.
Обект на тези подозрения станаха дебатите по два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с вносители съответно от двете конкурентни партии БСП и ГЕРБ.

Предложенията на бившите управляващи обаче бяха попарени още на заседанието на Комисията по земеделието и храните, която не ги подкрепи.

По-приемливи за мнозинството изглежда се оказаха предложенията на левицата. Те включват две основни промени.

Занапред правото на собственост върху земеделските земи и земи от горския фонд за земеделско ползване ще могат да придобиват физически и юридически лица, пребивавали непрекъснато или са установени на територията на страната повече от три години, а за юридическите лица с регистрация под тези години ще се налага отделните съдружници, членове или учредители да отговарят на същото изискване за уседналост.
Това е текст, който би трябвало да защити земята ни след отпадане от 1 януари на мораториума за граждани на ЕС.

При сключване на сделките купувачите ще трябва да доказват произхода на средствата за придобиване на земята.

Предвиждат се и изменения в реда и условията за отдаване под наем на пасищата и ливадите от държавния и общинския поземлени фондове, като тези земи ще могат да се отдават под наем или аренда без търг и конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, като това ще става пропорционално на броя и вида на регистрираните животни по пазарна цена.

Определя се и понятието "пазарна цена". Останалите свободни пасища и ливади ще могат пък да се отдават чрез търгове и на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, а договорите ще се сключват за срок до 6 години.

Също така се разширява и обхватът на дефиницията за определяне масивите за ползване на земеделските земи, като се дава възможност в тях да се включат всички земеделски земи, както тези, възстановени в съществуващи стари или възстановими граници.

Атакистът Павел Шопов изтъкна, че според разбиранията му разликата между двата законопроекта е само една - единият регламентира да се отдават пасищата само чрез търг, а другият - същото да става с решение на комисия и без търг. Той видя в текстовете на БСП предоставяне на по-добра възможност на малките животновъди по-лесно да придобиват пасища по облекчена процедура.

Шопов даде своя алтернатива за консенсус - между двете четения да се направи компилация между двата законопроекта, като се въведат норми и размери на пасищата, които да се предоставят съответно по двата начина. Атакистът апелира всички свои колеги да подкрепят и двата законопроекта.

След традиционната обедна почивка герберите се опитаха да разклатят кворума на днешното заседание, като едва няколко от тях влязоха в зала и поискаха поименна проверка.
Председателят на НС Михаил Миков обаче остана невъзмутим пред тази заплаха за дневния ред и с гласовете на 72 депутати доказа, че събира достатъчен кворум за приемане на закони, след като сутринта се регистрираха 136 народни представители.

Вносителите на двата законопроекта поспориха още малко с дълги аргументативни тези, като от ГЕРБ не отстъпиха нито крачка от своите мотиви.

В крайна сметка до консенсус изглежда не се достигна, но това ще стане ясно със сигурност при гласуването на двата законопроекта. Депутатите обаче отложиха тази своя задача за извънредното си заседание във вторник следващата седмица.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен