Седмицата: Интуиция, постоянство и... всички карти на масата

Хороскоп

09-03-2014, 18:45

Снимка:

Frank Uyttenhove

Автор:

Елена Пенчева

Всичко от Автора

Още по Темата:

Празния ход на Луната

Астрологична картина за периода 10-16 март

Предстоящата седмица ще бъде динамична и ползотворна, поне що се отнася до качествен напредък по дългосрочните цели, осъзнаването на причините за съществуващите проблеми, допуснати в миналото грешки и тяхното отстраняване, както и освобождаването от някои илюзии и погрешни представи.

До сряда сериозен ефект върху поднебесния свят ще има напрегнатият обмен между Меркурий и Сатурн. Той ще затруднява придвижването и комуникациите, ще ревизира интелектуалните ни интереси и представите, които сме си създали въз основа на логични разсъждения, а в някои случаи ще осъществи санитарно разчистване на изчерпали вече потенциала си връзки с приятели и съмишленици. Като цяло общуването ще протича със затруднения в разбирането и произтичащите от това усложнения. Особено при взаимодействието с началници, представители на официални институции и хора, превъзхождащи ни по възраст, статус и авторитет, включително родители и по-възрастни роднини и приятели. Следва да имаме предвид обаче, че колкото и неприятни да са последиците от разговорите и новините, те най-вероятно целят да нагодят представите ни към действителността, а упорития отказ да ги приемем със сигурност няма да ни е от полза. Все пак е разумно да отложим посещението и взаимодействието с официални инстанции за втората половина на седмицата. Делата и инициативите ни в този период изискват щателна подготовка, а общуването - дълбочина и желязна аргументация. В това число разговори и преговори, които по тази причина могат да бъдат отложени. Ако обстоятелствата ни притискат обаче и се налага да заявим позиции и да вземем решения, е по-разумно да разчитаме на интуицията си, отколкото на логиката.

Тригонът между Слънцето и Сатурн във втората половина на седмицата ще ни помогне изключително много в подобни ситуации. Той ще ни предложи възможности за балансирани решения и мъдри прозрения, благодарение на които ще можем да се справим с проблематични и конфликтни ситуации от миналото. Много е важно да обърнем внимание на посланието, което събитията и обстоятелствата изпращат към нас в този момент. Възможно е те да ни насочат към необходимост от преустановяване на текущи намерения и цели, за сметка на стари и неосъществени такива. Категорично новите начинания и идеи, няма да срещат подкрепата на обстоятелствата, затова пък ще получим възможност да преодолеем пречки и препятствия от миналото. Ще трябва също да овладеем всякакви авантюристични пориви и желания да се движим по преките пътища. Законните средства, проверените методи и постоянството ще бъдат далеч по ефективни от нововъведенията, риска и натиска върху хора и обстоятелства.

Седмицата ще завърши с Пълнолуние и въпреки че то ще акцентира спокойната и пасивната енергия протичаща по оста Риби-Дева, би могло да отключи и много агресия, тъй като ще освети много от заплетените ситуации възникнали през февруари. Скрити до този момент процеси, както и причините за тяхното възникване ще получат отчетлива изява и за добро или лошо "всички карти ще бъдат сложени на масата". Бъдете внимателни и търсете дипломатичен изход от разногласията, не се поддавайте на провокации и дръжте емоциите си под контрол, за да избегнете ненужни проблеми.
Неефективните периоди, когато Луната се движи на празен ход през седмицата, са както следва:

11 март: 21,50ч.-24,00ч.
12 март: 00,00ч.-04,08ч.
14 март: 09,23ч.-16,17ч.
16 март: 19,10ч.-24,00ч.