Летище Бургас с модерна паркинг система

Достъпът до паркинга е 24-часов

 Паркингът на бургаското летище е с нова система за управление, а достъпът до него е 24-часов. Системата за регулиране на входа и изхода за автомобили вече работи, напълно е автоматизирана и има за цел да улесни посетителите.
За удобство на гостите на аерогарата, разплащателните терминали са разположени на четири места, в това число вътре в новия Терминал 2 и в близост до местата за паркиране. Менюто на разплащателните терминали, което съдържа информация за входното време, престоя и сумата, необходима да се заплати, се изписва на български, английски, немски и руски език. С въвеждането на новата паркинг система се очаква да бъде постигнато значително подобрение на услугата за клиентите и ефективно управление на входящия и изходящия трафик на летището. Паркингът на летище Бургас е достъпен за всички желаещи 24 часа в денонощието.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен