Рестриктивни мерки за ВЕИ централите в Югоизточна България

Ограничават мощността им за ден

Рестриктивни мерки наложи EVN на ВЕИ централите в Югоизточния регион. За един ден, днес електроразпределителното дружество разпореди на всички ВЕИ централи, присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, да ограничат мощността си с 60% и да работят с мощност до 40% от инсталираната мощност. Това се отнася обаче само за 10 часа днес.

Рестриктивната мярка се въвежда заради оперативно разпореждане от Електроенергийния системен оператор.

При установяване на неизпълнение на оперативното разпореждане от страна на даден обект EVN България Електроразпределение ще пристъпи към преустановяване на достъпа на този обект до електроразпределителната мрежа за времето на ограничението.