Подсилват находището на застрашения храст синя хвойна в Странджа

Животът

02-04-2014, 14:24

Автор:

Елица Велчева

Всичко от Автора

Естественото находище на  синя хвойна в ПП „Странджа“ ще бъде попълнено със финанки. Мярката е с цел възстановяване местообитанието на редкия вид.

Находището на застрашеният от изчезване храст е локализирано в местността „Градището”. Към момента на обследване в него са съхранени едва 8 храста, за които се предполага, че са на около 140 години и са се запазили генетично непроменени от дълбока древност, когато видът е бил широко разпространен в Странджа. Съхранението и възстановяването на находището е от съществено значение и поради фактът, че синята хвойна се е запазила единствено в тази част на Странджа. Това го прави изключително ценно за България.

ОП „Общински гори” Малко Търново, предприе първите възстановителни мерки. На 1 април започна залесяване с  нови фиданки, за да се подобри естественото състояние на единственото съобщество на синята хвойна в Югоизточна България.

Освен чрез засаждане на хвойнови фиданки, местообитанието ще бъде възобновявано и чрез канализиране на достъпа на туристи до него, което ще възпрепятства евентуалното му антропогенно натоварване.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен