Детелина Николова участва в заседание на УС на НСОРБ

Кметът на Добрич Детелина Николова участва в заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в София. Това съобщиха от пресцентъра на Община Добрич.

Заседанието ще започне със среща на съвета с министъра на здравеопазването Таня Андреева. По време на срещата ще бъде разгледана концепция за спешната помощ.

Кметовете ще продължат заседанието с избор на зам. – председател на УС и на представители на сдружението в Междуведомствения съвет по публична инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

Дневният ред включва и становища по проекти на нормативни актове за законите за движение по пътищата, за възрастните хора, за частните съдебни изпълнители. Ще се обсъди и рамка за дейността на работната група за разработване на методика за определяне на твърди битови отпадъци, както и методология за приоритизиране на обекти на културното наследство с национално и световно значение, които ще бъдат финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014 – 2020 г. Заседанието ще приключи с разглеждане на възможности за разширяване обхвата на големи проекти на НСОРБ.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"