Съдът: Обвинителни актове масово се нуждаят от ремонт

Животът

13-04-2014, 09:00

Автор:

Eлица Велчева

Всичко от Автора

Прокурорите трябва да подхождат по-строго и по-професионално към разследването, смятат магистратите

Ниското качество на обвинителните актове забавя работата по делата. Тревожната тенденция е от години, като най- голям е отзвукът при процесите, които се следят с повишен обществен интерес.

По тези дела обикновено е водено продължително разследване, след което магистратите са принудени да препускат със съдебното следствие за да не изтече срокът на мерките им за неотклонение.
 "В този случай съдът е изправен пред дилемата да разгледа делото при очевидна процесуална неиздържаност на обвинителния акт, но с обезпечено присъствие на подсъдимите, по отношение на които са били взети мерки за процесуална принуда, или да върне делото на прокурора за изправяне на процесуалните нарушения“, се казва в доклад на председателя на Окръжен съд – Бургас Боряна Димитрова.
След като делото се върне на прокуратурата най-често докато се отстранят нарушенията се стига до отмяна на взетите спрямо извършителите на тежки престъпления мерки и те излизат от ареста. Това води до остра реакция на обществото и до засилване на чувството на безнаказаност на виновните
"Това несъмнено трябва да бъде избегнато с един по-строг и професионален подход на представителите на държавното обвинение, чиято основна функция в наказателното производство е да ръководят разследването и да осъществяват постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане“, е становището на БОС. 
През 2013 г. Окръжният съд в Бургас е постановил 73 осъдителни присъди, с които са наказани 161 лица. Съдът е одобрил 54 споразумения за прекратяване на делото в досъдебната фаза. Освобождаване от отговорност, с налагане на административно наказание, е постановено по 9 дела. Произнесени са и 9 оправдателни присъди по отношение на 10 лица.
Тежки наказания лишаване от свобода от 10 до 30 години са получили 8 от наказаните лица. С лишаване от свобода от 3 до 10 години са наказани 23 лица. Най-голям е броят на осъдените на лишаване от свобода до 3 години – 127, като 96 от тях имат условно наказание. През 2013 г. в БОС няма осъдени непълнолетни лица.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"