Данъкоплатците вече няма да спасяват закъсалите европейски банки

Новите мерки трябва да предотвратят паника и бъдещи сътресения в банковия сектор

Данъкоплатците вече няма да поемат финансовата тежест за спасяването на закъсали банки, предвижда одобреното във вторник от Европейския парламент ново законодателство, съобщи bnr.bg. То дооформя бъдещия банков съюз с единен механизъм за оздравяване и закриване на банки, както и с допълнителни гаранции за депозитите на гражданите.

Банковият сектор, за чието стабилизиране бяха платени милиарди от бюджетите на различни страни - членки по време на кризата, занапред ще трябва да поеме основната тежест при закриване или преструктуриране на затруднени кредитни институции. За целта те ще внасят пари в специален фонд, в който през следващите 8 години се предвижда да бъдат набрани 55 милиарда евро. Друг от одобрените днес текстове предвижда при банков фалит гарантираните спестявания на гражданите на стойност до 100 хиляди евро да бъдат възстановявани по-бързо и по-лесно от досега.

Всички тези мерки трябва да предотвратят паника и бъдещи сътресения в банковия сектор, да възстановят доверието в него и по този начин да разширят възможностите му да финансира реалната икономика.

Гласуването беше определено като историческо от основните политически групи в Европарламента, а комисарят по вътрешния пазар Мишел Барние подчерта, че благодарение на него Евросъюзът ще може наред с икономическия и валутен съюз да има и банков. Той ще обхваща страните от еврозоната, за другите остава въпрос на доброволен избор дали ще се присъединят към единния банков надзор и другите общи механизми.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен