Предай опасните отпадъци от дома си!

Мисия Пловдив

23-04-2014, 12:56

Снимка:

интернет, архив

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Поредна акция на "Централен"

За пореден път на територията на район „Централен” се организира мобилен събирателен пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Основни групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

- живак и живакосъдържащи уреди;

- лакове и бояджийски материали;

- домакински препарати, химикали;

- мастила и замърсени опаковки

- фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Да опазим чистотата в града е една и от политиките на район „Централен”, съобщи Райна Петрова – районен кмет.

На 28.04.2014 г. от 10.00 до 12.45 ч. на паркинга зад ресторант „Стадиона” – бул. „Шести септември” №67-69, Община Пловдив организира мобилен събирателен пункт за приемане на опасни отпадъци: живак и живакосъдържащи уреди /без луминисцентни лампи/, лаково-бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност, други видове опасни отпадъци, чиито състав и свойства създават риск за човешкото здраве.

От администрацията приканват гражданите да се включат в акцията, като освободят домовете си от опасните отпадъци.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен