Важно за евроизборите!

Мисия Пловдив

01-05-2014, 15:48

Снимка:

plovdiv.utre.bg, архив

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

От община Пловдив напомнят

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май общинска администрация Пловдив уведомява:

В срок до 04.05.2014 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна урна, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление до районната администрация, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или на електронна поща [email protected], като приложат и копие на документ от ТЕЛК (НЕЛК) – (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).

В срок до 09.05.2014 г.  съгласно чл. 34, ал.3 от Изборния кодекс кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления до районната администрация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

Всеки избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс в срок до 11.05.2014 г.

Всеки избирател в срок до 17.05.2014 г. може да подаде заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, съгласно чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс.

Справки в избирателните списъци по единен граждански номер могат да бъдат направени на място в районните администрации на община Пловдив, както и на безплатен телефонен номер 0800 15 125.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен