„За чиста околна среда – 2014 г.“ с 22 финансирани проекта в областта

47 предложения са одобрени на територията на РИОСВ – Стара Загора

47 проекта на общини и кметства, училища и детски градини на територията на РИОСВ Стара Загора ще се реализират със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в Национална кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014 г.”. Проектите са в три раздела - общини и кметства, училища и детски градини.

До 10 хил. лв. безвъзмездно финансиране ще получат 20 предложения от общини и кметства от Старозагорска, Сливенска и Ямболска области.

Деветнадесет са номинираните предложения в раздел училища, които ще получат до 5 хил. лв. и 9 са спечелилите в раздел детски градини със средства до 5 хил. лв.

Средствата ще се използват за обособяване на учебни стаи на открито, зони за отдих и детски площадки.

Конкурсът бе обявен през януари 2014 г. под мотото „Обичам природата - и аз участвам“, в който бяха подадени над три хиляди проекта от цялата страна.

В раздел "Общини и кметства" са одобрени 9 проекта от област Стара Загора - общините Опан, Павел баня, Гълъбово, Николаево, Казанлък, Стара Загора и кметствата Богомилово /Стара Загора/, Шейново и Безовград /Казанлък/. В раздел "Училища" са одобрени също 9 проекта - ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Крън, общ.  Казанлък; ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Търничени, общ. Павел баня; ОУ „Христо Ботев”, с. Опан, общ. Опан; ОУ „Христо Ботев”, с. Александрово, общ. Павел баня; НУ „Св. Климент Охридски”, гр. Чирпан; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Черна гора, общ. Братя Даскалови; СОУ „Васил Левски”, общ. Гълъбово; ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък; ТГ „Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора. В раздел "Детски градини" финансиране поучават 4 детски заведения на територията на областта: ЦДГ „Ален мак”, с. Търничени, общ. Павел баня; ЦДГ „Боряна”, с. Партизанин”, общ. Братя Даскалови; ОДЗ „Първи юни”, с. Ягода, общ. Мъглиж; ОДЗ „Латинка”, гр. Гурково.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен