Внимание! Не палете огън в града!

Мисия Пловдив

16-05-2014, 18:03

Снимка:

Plovdivutre.bg, архив

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Мерки за предотвратяване на пожари в "Централен"

С настъпващия пролетно-летен сезон се увеличава рискът от пожари на територията на „Централен”. В тази връзка кметът на района Райна Петрова издаде заповед, като едновременно уведомява и гражданите за необходимите мерки, за предотвратяване на пожари.

Необходимо е директорите на детски, учебни, здравни и социални заведения, разположени на територията на район „Централен”- Община Пловдив, да предприемат превантивни мерки за снижаване на степента на риска от специфични масови горски и полски пожари през пожароопасния летен период на 2014г., на територията на указаните заведения.

При изпълнения на противопожарни и аварийни мероприятия на територията на район „Централен”- Община Пловдив, през пожароопасния летен период на 2014г., реда за действие задължително да се съгласува с 1-ва Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” (1-ва РС „ПБЗН”).

До 30.05.2014г. трябва да бъде проведен инструктаж с денонощните дежурни по Общинският съвет за сигурност за действията им при получаване на сигнали за пожари на територията на район „Централен” от граждани, дружества и организации със стопански и нестопански дейности (ДОСНД) и изготви протокол за това.

За недопускане или намаляване опасността от специфични масови полски и горски пожари през пожароопасния летен период на 2014г., старши инспектор „Опазване на околната среда”- Веселин Кондов трябва да организира системен контрол, чрез служителите на дейност „Опазване на околната среда”, за текущата дейност на ОП ”Паркове и градини” при окосяване и събиране на тревната растителност на разположените на територията на район „Централен”- Община Пловдив:

  • паркове; хълмове; междублокови пространства; прилежащи площи на обекти от националното стопанство, дружества и организации със стопанска и нестопанска деиност (ДОСНД).

Едновременно с тези мерки, г-жа Райна Петрова- кмет на район „Централен” забранява паленето на открит огън, под каквато и да е форма и цел, на разположените на територията на район „Централен”- Община Пловдив:

  • хълмове; паркове; градини и зони за отдих; свободни терени, междублокови и жилищни пространства; пътни и пешеходни зони; детски и спортни площадки; местата за събиране на смет; заведения, търговски обекти, пазари на открито.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен