Кметът на Гълъбово откри помещение за Клуба на миньора и енергетика

Трикольорната лента прерязаха Кметът Тонев и Секретарят на Националния съюз на миньорите Жельо Желев

Клубът е регистриран на 10 август миналата година, но сега вече ще си има и помещение в центъра на града, в старата сграда на Общински съвет -  Гълъбово, зад съда.

Като сдружение „Кубът на миньора и енергетика” ще бъде част от „Националния съюз на миньорите и енергетиците”, който е със седалище гр. Стара Загора.
В момента членовете му в Гълъбово наброяват 55, с председател инж. Васил Динев. Те са пенсионирани миньори и енергетици, със сходни интереси и с отворени сърца да приемат и нови членове, без ограничение във възрастта.

Сегашните членове на гълъбовското сдружение са с дългогодишен стаж в сферата на енергетиката. Целта им е да се срещат и да обсъждат сходните си интереси, а и според тях самите, могат дори да подпомогнат с компетентни съвети сегашните ръководствата на ТЕЦ-овете и мините в региона.



Снимка на Деня

Щрихи от Плевен