527 ученици от Добричка област са напуснали училище

Мисия Добрич

22-05-2014, 12:05

Автор:

DobrichUtre

Всичко от Автора

527 ученици са напуснали учебните заведения през миналата учебна година, съобщават ТСБ в Добрич.

Най-често срещаната причина за това са семейните проблеми. Втора причина, поради която учениците напускат училище е емиграция в чужбина.
През 2013 г. диплома за завършено средно образование в  общообразователните училища са получили 707 души, като в предходната учебна година броят на учениците в общото образование е бил с 272 повече.
Жените преобладават в учителската професия, като съставляват 83.4% от общия брой на учителите в областта, посочват от статистиката.
Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2013/2014 година, е 6 437, което е с 24, повече от броя им през предходната учебна година.
През учебната 2013/2014 година броят на самостоятелните детски градини с директор в област Добрич е 105 при 2 051 за цялата страна. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 580 души, от които 548 са детски учители.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен