Вижте кога и къде ще излязат оценките на седмокласниците

Всеки може да види изпитната си работа

Резултатите от положените изпити  от седмокласници ще бъдат обявени в училищата, в които се провежда обучение в VІІ клас, съобщиха от Регионалния инспекторат на образованието в Пловдив. На 4 юни излизат оценките по български език и литература и по математика. На 7 юни по изобразително изкуство.

Всеки ученик може да направи проверка на своите оценки по БЕЛ и математика и по електронен път с ЕГН и входящ номер от служебната бележка на електронния адрес на Министерството на образованието и науката.

Оценките от приемния изпит по изобразително изкуство след 7 клас ще бъдат публикувани на електронната страница на РИО - Пловдив, в раздел "Прием" - "Оценки приемни изпити - 7 клас".

Служебната бележка с оценките от приемните изпити се получава от директора на училището, в което ученикът се обучава в VІІ клас, от 10.06.2014 г. до 12.07 2014 г.

Съгласно заповед на началника на РИО – Пловдив учениците, които желаят да се запознаят с изпитните си работи, могат да направят това в присъствието на родител или настойник както следва:

•На  6 юни 2014 г. от 09.00 до 17.00 часа в СОУ „Свети Софроний Врачански”, гр. Пловдив, ЖР „Тракия”, ул. "Съединение" №53, по български език и литература и по математика;

•На 10 юни 2014 г. от 09.00 до 17.00 часа в СОУ „Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив, ул. „Георги Кондолов” № 44а, по изобразително изкуство.

Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"