Нови табели на Бунарджика и Сахат тепе

Мисия Пловдив

04-06-2014, 10:16

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

През месец май по инициатива на Дирекция „Екология и управление на отпадъците” в Община Пловдив се извърши монтаж на нови информационни табели за териториите на Природни  забележителности  „Данов хълм” и „Хълм на Освободителите”.  Табелите бяха монтирани на основните подходи към двете тепета и предоставят интересна за жителите и туристите на Пловдив информация за единствените в страната защитени територии, изцяло разположени в силно урбанизирана градска среда. Информационните табели дават любопитна за всяко тепе кратка историческа справка, цел на обявяване и предмет на защита, забранителни режими, характерна флора и фауна, снимки на редки и защитени растителни и животински видове, отговорни за управлението и защитата на териториите институции.

За изработката им са използвани естествени материали – масивна конструкция от иглолистна дървесина, върху която е монтирана метална информационна табела.

Администрацията на Община Пловдив подмени общо седем информационни табла (три на Данов хълм и четири на Бунарджика) с текст само на български. Предстои да бъдат поставени и табла на английски, както и нови табели за територията на Природна забележителност  „Младежки хълм”.

За по-любопитните и желаещи да научат повече за тези уникални за града ни забележителности, могат да го направят следвайки поставения на всяка табела QR код.

Община Пловдив призовава своите граждани да опазват поставените табели, както и защитените територии, а при констатиране на нарушения и вандалски прояви да сигнализират на телефоните изписани към всяка табела.