Оценка 5 за данъчните в Стара Загора

Бизнесът е доволен, има препоръки

За пета поредна година, в Офисите на НАП в Стара Загора и Казанлък се проведе проучване за Качеството на обслужване. В него се включиха над 110 представители на малкия и среден бизнес: собственици на фирми, управители, счетоводители и упълномощени лица.

Основната цел на анкетата бе да проследи нивото на информираност на бизнеса, степента на удовлетвореност на клиентите ни от предоставените услуги, условията за обслужване, основните канали за получаване на информация, причините за срещнати затруднения, процента на потребителите на Е-услугите предлагани от НАП и мнението на бизнеса след разделянето на единната сметка на четири.

По конкретни 7 критерия, анкетираните бяха помолени да оценят работата на служителите ни. Положително е, че над 30% от запитаните са изразили мнение и са предложили препоръки за подобряване на дейността ни. Едно от тях е да се опростят формулярите и декларациите, при възможност и да се намали количеството им, с което ще отпадне частично и административната тежест към бизнеса.

Клиентите все по-активно ползват Е-услугите на НАП, но биха желали още такива. Притежателите на ПИК и Е-подпис са напълно удовлетворени от достъпа до данъчно-осигурителна информация, включваща задълженията им като физически и юридически лица и възможностите за подаване на документи към НАП по интернет.

Качеството на работа на служителите е оценена със средна оценка 5, но клиентите имат малки забележки към материалната база. Трудностите, които срещат анкетираните са дължат най-често на: честа промяна в законодателството, липса на държавна подкрепа към малкия и среден бизнес. Клиентите все още срещат затруднения при разчитането на информацията в данъчно-осигурителната сметка, както и при попълването на някои документи.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен