РИОСВ подхвана община Карлово

Животът

04-07-2014, 15:33

Снимка:

архив

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Не пожали и EVN

Експертите от РИОСВ-Пловдив извършиха 93 проверки на  88 обекта през месец юни. За установени нарушения на екологичното законодателство са съставени 20 акта и са издадени 13 наказателни постановления на стойност 29 360 лв. Наложена е текуща месечна санкция в размер на 1 142,12 лв на "Дружба Стъкларски заводи" АД за превишаване на индивидуалните емисионни норми на замърсяващите вещества във въздуха.

Със заповед на директора на РИОСВ-Пловдив е приложена принудителна административна мярка на "ЕВН Топлофикация Пловдив" ЕАД, площадка ОЦ "Юг" за спиране от експлоатация на три водогрейни и три парни котли.

РИОСВ-Пловдив е издала акт за установяване на публично държавно вземане. Той е на Община Карлово за това, че като собственик на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря" има парични задължения за невнесени месечни отчисления, изисквани при депониране на отпадъци и дължими по Закона за управление на отпадъците.

През юни на община Карлово е съставен и акт за това, че не изпълнява условия от издаденото й комплексно разрешително за Регионалното депо за неопасни отпадъци.