516 лекари практикуват в областта

Заведенията за болнична помощ в края на 2013 г. в област Добрич са 6 с 800 легла. От тях болниците са 5  с 680 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 33 с 24 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 3 с 110 легла, съобщават от ТСБ в Добрич.

В сравнение с 2012 г. легловият фонд на болниците намалява с 9.3%, което се дължи на намаления брой на легла в многопрофилните болници.

Осигуреността на населението в страната с болнични легла в края на 2013 г. е 683.5 на 100 000 души от населението, докато за областта този показател е 433.2 на 100 000 души.

В края на 2013 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Добрич практикуват 516 лекари. Лекарите по дентална медицина са 126. Медицинските специалисти по здравни грижи, които работят на основен трудов договор в лечебните заведения, са 875, а другият персонал с немедицинско образование - 817 души.

За област Добрич показателят осигуреност с лекари в края на 2013 г. е 27.9 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 6.8 на 10 000 души от населението.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.3 на 10 000 души от населението. Най-висока е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Сливен (8.3 на 10 000 души), Плевен (8.1 на 10 000 души), Видин (7.6 на 10 000 души), Добрич (7.4 на 10 000 души).Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"