Министърът на транспорта слага параф за ремонта на ЖП гарата в понеделник

Общата стойност на договорите е над 8 млн. лева

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще подпише договорите с избраните изпълнители за модернизацията на жп гара Бургас. Това ще се случи на 14 юли от 13:00 часа на специална церемония в сградата на Бургаската ЖП гара. 
Обектът е част от проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T-мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - II-ри етап“, който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Транспорт“. 
Изпълнител по договора за проектиране и строителство е ДЗЗД „Железопътна инфраструктура Бургас“, а оценката на съответствието и строителния надзор ще се осъществят от Обединение „РУБИКОН – ЕН АР 1“. Общата стойност на сключените договори възлиза на 8,1 млн. лв. без ДДС.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"