Прокурист пое болницата в Тервел

Преструктурирането й навлиза във финален етап

Прокурист на Многопрофилната болница за активно лечение в Тервел бе назначен на последното заседание на Общинския съвет в добруджанския град, съобщи БТА. Той ще поеме административните функции на бившия болничен управител в процеса на вливането на активите и пасивите на болницата в тези на медицинския център. Това е едно от предложенията, свързани с преструктурирането на лечебното заведение, съобщиха от кметството.
Преструктурирането навлиза във финалните си етапи на изпълнение и включва поредица от стъпки, които касаят процедура по търговския закон за вливане на МБАЛ в Медицински център
Тервел. Гласувано е и предложението общината да апортира придобитите в изпълнение на финансирания по оперативна програма "Регионално развитие" проект активи - строителни работи, линейка, оборудване, в капитала на Медицински център Тервел.