Приключва ремонтът на "Розариум" и "Тюлбето"

Емблематичните казанлъшки паркове ще бъдат свързани с велоалея

Ремонтът и обновяването на емблематичните паркове „Розариум“ и „Тюлбето“ в Казанлък са във фазата на довършителните дейности. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

В двата парка се реализира проектът на Община Казанлък „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално-икономическо развитие“. Стойността му е 4 707 486,96 лв. Той се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (EФРР) по ОП „Регионално развитие“. Парк „Розариум“ има напълно обновената визия, която се характеризира с простор, с изобилие от зеленина и цветни кътове, с арки, по които ще се увиват
катерливи (влачещи) рози, с алеи за отдих, разходка и игри на децата. Съгласно дейностите по проекта с нова визия са 4-те входа на парка, включваща светлинно оформление, красиви водни елементи и атрактивно осветени входни тории. Алейната мрежа е обновена, фонтанът ще носи хладина в парковото пространство през лятото, а вечер ще радва със светлинни ефекти. Изцяло обновени са детските площадки и влизат в режим на проверка и лицензиране. Изградени са автоматизирани поливни системи, осветлението в целия парк е ново и ефектно.
В момента се възстановява околната среда, възстановяват се участъците от улиците, които минават покрай парка, прави се оглед на всички изпълнени елементи и дейности и се формулират допълнителни изисквания или се дообработват участъци и детайли, където това е необходимо.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен