Вкарват дюните в специални карти

Туризъм

28-07-2014, 06:15

Снимка:

"Монитор"

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

От следващото лято всички общини край морето с нов кадастър

До края на годината трябва да са готови специализираните карти на черноморското крайбрежие, в които ще бъдат отбелязани всички защитени зони с лагуните, лиманите, езерата, дюните. Това включват плановете на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

"В районите, където има изработена кадастрална карта, това ще стане по-бързо", съобщи за "Монитор" изпълнителният директор на агенцията инж. Валентин Йовев. "Вече се работи по изработването на специализираните карти. Ще има пълно покритие с кадастрална карта до другото лято и на най-забутаното местенце край морето. Фирмите са поели сроковете. В противен случай са предвидени огромни неустойки. Има 5 години гаранция за качеството. Грешките, допуснати по вина на изпълнителя, се поправят за негова сметка", поясни той.

По думите му агенцията следва инвеститорския интерес и към тези райони се насочват усилията за създаване на кадастрални карти, което прави по-сигурен и пазара на имоти. "Ползите от кадастъра не са преки, въпреки че нашите приходи са добри", смята Йовев. "Подобрява се сигурността на ипотеките", добави той.

"Повечето от най-големите градове вече имат кадастрални карти", съобщи още Йовев. "Възложили сме изработката за Казанлък, Свиленград. Радомир. Скоро ще бъде завършена картата и на Ловеч", добави шефът на агенцията по кадастъра.

Той разказа още, че за изработка на кадастъра на пътища и жп линии обикновено се ползват карти на възстановената собственост и плановете за земеразделяне, подготвени някога от земеделското министерство. Според Йовев обаче те са много неточни и се нуждаят от корекции и подобрения.

"Навсякъде, където се изработва кадастрална карта, присъединяваме цифровия модел на земеделските земи и правим анализ на точността", поясни шефът на кадастъра. "В повечето случаи не поправяме нищо в земеделските земи, защото е свързано с документи за собственост", добави той. Според него грешките в отбелязването на земеделските земи пречи на линейните обекти като пътища и жп линии.

За следващите 12 месеца трябва да бъдат изработени 40 кадастрални карти в страната, като за целта Министерството на инвестиционното проектиране е отпуснало 10 млн. лв. Според инж. Йовев сумата е напълно достатъчна, защото у нас няма достатъчно специалисти, които да работят по кадастралните карти. "На тези цени, на които се изработват те, няма да дойдат геодезисти от Франция, бъдете сигурни", поясни шефът на кадастъра.

Вече е поръчано изработването на цифрови кадастрални карти на 2 обекта по оперативна програма "Транспорт“ 2007- 2013 г., съобщиха от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Първият е за модернизацията на железопътния участък Септември - Пловдив, а вторият за реконструкцията и електрификация на жп линия Пловдив - Свиленград.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен