Ученици гостуват в Областния информационен център

Центърът ще покаже интересни факти за Европейския съюз

„Играем и се забавляваме заедно в обединена Европа" е темата на среща, на която в Областния информационен център в Стара Загора са поканени ученици от различни възрасти и училища.

Срещата започва в 10.00 часа.
Учениците ще се запознаят с дейността на мрежата от 28-те информационни центъра в страната и ще научат интересни факти за Европейския съюз посредством интересни ролеви игри и забавления.
За втора поредна година центърът се включва като партньор в организираните от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Община Стара Загора инициативи на „Ваканция 2014".
ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.