Проверяват 400 строителни фирми за безопасност

Животът

08-08-2014, 11:40

Снимка:

интернет, архив

Автор:

Калина Илиева

Всичко от Автора

Заради зачестилите трудови злополуки в сектора

От 11 август до 30 септември Главна инспекция по труда започва масирани инспекции в сектора на строителството, съобщават от ведомството.

Ще бъдат проверени над 400 предприятия, извършващи строителни дейности в цялата страна.

На извънреден контрол ще подлежат задължително и обектите, на които са станали трудови злополуки, довели до инвалидност или смърт. Всички проверени обекти ще подлежат и на последващ контрол, за да се установи дали са изпълнени предписанията на инспекторите по труда за отстраняване на нередностите.

Предпоставки за тежките инциденти в строителството са необезопасени работни площадки, изкопи и електрически инсталации; неправилно боравене с машини, инструменти, електрически уреди; неправилно изградени и нестабилно фиксирани скелета и др. Те могат да доведат до падания от височина, до инциденти, предизвикани от свличане на земни маси, до удари от падащи предмети, до поражения от електрически ток. Почти винаги подобни злополуки водят до тежки увреждания и дори смърт.

По оперативни данни на Националния осигурителен институт През първото полугодие на 2014 г. са регистрирани 102 трудови злополуки в сектора, 9 от които са завършили със смърт,сочат данни на Националния статистически институт.

Най-висок е относителният дял на трудовите злополуки, възникнали при изграждане на строителни обекти с голям обем земни (изкопни) работи - (канализационни колектори, реконструкция на ВИК мрежите, жилищни сгради).