Ще укрепват брега в района на къмпинг „Добруджа“ край Шабла

Предвижда се изграждане на три брегоукрепителни съоръжения

Укрепване на част от бреговата ивица на Черно море, източно на къмпинг „Добруджа“, в землището на град Шабла, е предвидено в инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие.

Обектът засяга крайбрежна ивица, акваторията на Черно море, както и селскостопански, горски и ведомствен път.

Предвижда се изграждане на три брегоукрепителни съоръжения. Едното е с дължина 230 метра и ще съдържа дамба, вълнобойна стена, стоманено бетонен парапет и  подпорни стени. Второто е с дължина 70 метра, като  там ще се изгради нисък  кей за малки плавателни съдове. Третото съоръжение е напречно и ще е с дължина 70 метра.

Целта е да се укрепи бреговата ивица и да спрат процесите на абразия в района, да се увеличи крайбрежната  плажна ивица, да се възстановят ландшафтът и биоразнообразието в района. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен