Изложба представя постиженията в озеленяването на Стара Загора

Паната ще бъдат изложени в парк "Пети Октомври"

За първи път извън столицата пред жителите и гостите на Стара Загора ще бъде представена изложбата "Ландшафтната архитектура в България" Минало-Настояще-Бъдеще. Тя ще бъде открита на 16.08.2014 г. в парк „Пети Октомври”. Организатори са Съюзът на ландшафтните архитекти в България и Община Стара Загора.
Изложбата съдържа 60 табла, които показват най-добрите примери от практиката на ландшафтните архитекти в България. Регионалния клуб на СЛА-Стара Загора, със съдействието на Камарата на архитектите, участва с 5 табла, които представят част от постиженията на озеленяването на Стара Загора.
Изложбата е посветена на 10-та годишнина от създаването на Съюза на ландшафтните архитекти в България, която се навършва през 2014 г.