Google започва революция в образованието

Новата глобална услуга Classroom, достъпна безплатно

В навечерието на новата учебна година Google пусна в глобален мащаб услугата за учители Classroom. Представена за първи път през март, Google Classroom е достъпна безплатно за всички притежатели на акаунти Google Apps for Education и е тясно интегрирана с останалите облачни услуги на интернет гиганта, вкл. Gmail, Docs, Drive и YouTube, пише technews.bg.

Първоначално услугата стартира като пилотен проект и бързо привлече интереса на учителите – над 100 000 преподаватели от 45 страни се регистрирани за Classroom. Сега услугата е достъпна за всички, а Google се надява да помогне на учителите да се фокусират повече върху обучението и по-малко върху бумащината.

С помощта на Classroom преподавателите могат без излишни усложнения да организират в удобна електронна форма привичния учебния процес, да създават и проверяват задания и работите на учениците – всичко това се структурира автоматично в безхартиени папки и документи в облачното хранилище на Drive за удобен достъп отвсякъде.

На страницата на заданието учениците виждат каква е задачата и пристъпват веднага към изпълнението й. Данните за изпълнението се обновяват в реално време и учителят може веднага да започне проверка на работите, да поставя оценки и да добавя коментари. Поддържат се и индивидуални задания.

Освен това чрез Classroom учителят може да разпространява съобщения и да инициира дискусии, а учениците – да обменят материали помежду си и да отговарят на зададените от преподавателя въпроси. Не се предвижда публикуване на реклама в Classroom, а съхраняваните данни няма да се използват от компанията за целите на маркетинга.

В момента услугата Classroom е достъпна на 42 езика, вкл. български, и е оптимизирана за работа с мобилни устройства и четци на е-книги. С всеки изминал ден нови учители и ученици се присъединяват към услугата – това е лесно, като на адрес classroom.google.com желаещите да се включат трябва да укажат своят статут (учител или ученик), след което получават възможност да създават нов курс или да се присъденият към вече съществуващ.